พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง

Posted by admin on September 3, 2014 in Uncategorized |

หลักเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด  (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับ “ครู” และ “โรงเรียน” ซึ่งเป็นต้นทางการหาความรู้ เพื่อให้เป็นผู้สอนการเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาวิถีพอเพียง ในปีนี้ได้เปิดกิจกรรมแรกของปีด้วย  “งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2557” เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานในโครงการที่ครูจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมมาตลอดปี 2556 ตลอดจนพิจารณาองค์ความรู้ เครื่องมือ และกระบวนการสำคัญของโครงการ รวมถึงสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต Credit – หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Copyright © 2012-2018 สุขภาพดี ดูแลได้ All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.2, from BuyNowShop.com.